sreda, 17. februar 2016

VABILO - PREDAVANJE in OBČNI ZBOR DRUŠTVA                                                                            VABILO 


NA PREDAVANJE

Ravnatelji vseh osnovnih šol v občini v povezavi s Pedagoškim društvom Idrija organizirajo predavanje za vse pedagoške delavce v občini, člane Pedagoškega društva ter ostale, ki jih to zanima.v sredo, 24. februarja 2016, ob 17.00 bosta

v predavalnici Osnovne šole Idrija

predavatelja dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole

vse navzoče nagovorila na temo:RAZUMEVANJE ZAPLETOV IN POMOČ OB KONFLIKTIH.


Po predavanju, predvidoma okrog 19.00, bomo nadaljevali z rednim letnim občnim zborom društva.
Lepo vabljeni!

Predsednica Pedagoškega društva Idrija

Nataša Hvala


DODATEK PREDAVATELJEV
Predavanje bo izvleček temeljnih informacij za razumevanje medsebojnih zapletov, kar je tema celodnevnega seminarja Žarišča konfliktov in nasilja na šolah.Vsebine:

Razumeti in preživeti zaplete. Izdelava sistemskega zemljevida: razumevanje zapletov in žarišč napetosti iz prakse. Zaplete lahko razumemo in obvladujemo, če smo pripravljeni vnaprej, takrat znamo tudi učinkovito ukrepati.
Splošni model za razumevanje in reševanje zapletov v odnosih.
Kako s pomočjo nevroznanosti in poznavanja čustev (teorije navezanosti) lahko pojasnimo vedenja, ki vodijo k eksplozivnim čustvom in napetim odnosom?
Kako lahko pomirimo čustvene napetosti, iz katerih nastajajo zamere, zapleti, konfliktna stanja in nepovezovalno vedenje?
Kaj pomeni odzivnost, zares slišati drugega, kaj pomeni učenje empatije?
Sistemski pogled, ki upošteva deleže in omogoča razdeliti odgovornosti glede na dejanske deleže vpletenih.

V nadaljevanju bodo imeli udeleženci možnost preskusiti nekaj delov konkretnih tehnik za pomirjanje in reševanje.

O IZVAJALCIH PREDAVANJA
Predavatelja, Leonida in dr. Albert MRGOLE, starša štirih odraslih otrok, ki preko 15 let delujeta v psihoterapevtski praksi, bosta na konkretnih zgodbah in primerih pokazala, kako ohraniti stik z otroki v težkih situacijah. V svoji praksi sta spoznala, da je stik z otrokom ključ do povezanosti, komunikacije in motiviranosti za delovanje otrok na vseh področjih, tudi na šolskem področju. Čar njunih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, ki prinašajo staršem uporabna sporočila.

Trenutno sta najbolj prepoznavna po uspešnici, vzgojnem priročniku za starše Izštekani najstniki in starši, ki štekajo


Njune brezplačne delavnice v Kamniku pod imenom Okrepčevalnica za starše so vedno množično obiskane. Prav tako daljši in krajši treningi za starše: Modri ključ, Uspešna komunikacija z najstniki, Vzorci - močnejši od genov, Kako postavljati meje in druge.


O NAČINU IZVAJANJA PREDAVANJ

Predavanja zakoncev Mrgole se zelo razlikujejo od klasičnih predavanj, na katera so navajeni starši. V njunem nastopu se odraža živost odnosa, ki ga živita. Njuna pripoved je neposredna, prepojena z osebnimi izkušnjami, prikazom lastnih dilem v konkretnih situacijah, ki izhajajo iz vsakdanjega družinskega življenja in so staršem blizu. Njune predstavitve so žive, konkretne in slikovite, z veliko humorja, ne uporabljata teorije, a kljub temu ohranjata visoko stopnjo strokovnosti.  Vsak primer, ki ga predstavita, izhaja iz življenja, iz lastne izkušnje.
Starši ju sprejemajo kot človeka,  s katerima se lahko poistovetijo in z zanimanjem prisluhnejo posameznim
primerom, dilemam in njunim edinstvenim rešitvam. Mnogo staršev dobi idejo za konkretno spremembo, ki jo po predavanju vpeljejo v domačem življenju.
Njuna predavanja so demonstracija življenjskih izkušenj, konkretnih ravnanj in dilem, so prenos žive izkušnje, ki ima pri učenju ljudi največji vpliv.Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov, ki sta ga imela maja 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani:


Več o njunem delu in njunih referencah najdete na spletnih straneh:
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar